1.Ang tuldok o dot ay kumakatawan sa

__1.Ang tuldok o dot ay kumakatawan sa____
A.line B.Ray C.Point D.Line segment
__2.Ang____ay maaring lumawing nang walang katapusan sa magkabilang direksiyon
A.point b. line C. segment D.dot

please answer nyo po kaulangan ko po ito ma sa gutan bukas na po ipapasa tong test paper ko march 3 po ipapasa.​

Answer :

1.C

2.B

 

Our team advises readers to look into the following questions : Which is not a component of consumer health.