1. Pagmasdang mabuti ang dalawang litrato sa ibaba.

1. Pagmasdang mabuti ang dalawang litrato sa ibaba.

2. Bilugan ang mga bagay na hindi magkapareho sa dalawang litrato sa ibaba.

3. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong sa ibaba. Maaaring isulat ang mga kasagutan sa ating Talaarawan, at maaari ring magkaroon ng diskusyon patungkol sa mga kasagutan kasama ang ating pamilya.

active attachment

Answer :

pagmasdan mabuti ang dalawang litrato saa ibaba

 

Our team advises readers to look into the following questions : Incandescent lamp symbols​