10 aral na natutunan mo sa el filibusterismo

10 aral na natutunan mo sa el filibusterismo

Answer :

  • Diskriminasyon

Isa sa mga natutunan ko ay ang dikriminasyon, sana huwag nating pairalin ang ganitong kaugalian, dapat ay maging pantay pantay ang pagtingin sa bawat isa.

  • Huwag laging pairalin ang galit

Huwag laging pairalin ang galit, si Kabesang Tales ay napahamak din dahil sa kagustohan mag higante, ganun din si Simoun dahil sag alit ay naging rebelde ang takbo ng isip.

  • Huwag maging mapagsamantala

Huwag maging mapagsamantala, huwag gamitin ang katungkulan upang lahat ng iyong nais ay iyong makuha ganyan ang pinaiiral ng mga kastila noong panahon nila ang mga pari ay nananamantala sa mga kababaihan.

  • Ipaglaban ang mga karapatan sa maayos na usapan hindi sa madugong labanan

Ipaglaban kung ano ang alam mong tama na makabubuti para sa mga kababayan at sa Bansa.Katulad ng makatang Estudyante na laging ipnaglalaban ang karapatan nilang mga estudyante, lagi niyang ipinaggigiitan ang Akademya dahil alam niyang iyon ay makatutulong ng malaki sa mga mag-aaral na katulad niya.

  • Huwag mong ikahiya ang totoong lahi mo

Huwag ikahiya ang totoong lahi huwag tularan si Donya Victorina na ipinagpipilitang siya ay isang espanyola pero ang totoo ay pilipinang [ilipna naman talaga itinatago lamang niya iyon sa makapal na kolerete sa kanyang mukha.

  • Maging mapagmahal sa iyong mga magulang

Tularan si Juli na handang maagpakaalipin matubos lamang ang kanyang ama sa kamay ng mga rebelde.

  • Maging tapat sa iyong minamahal.

Muli tilaran antin si Juli na wagas ang pag mamahal kay Basilio at ganun din naman si Basilio sa kanyan ipinang tubos ni Basilio ang naipon niyang salapi upang di na mangatulong si Juli, at si Juli naman ay handang gawin ang lahat para lamang mapalaya sa kulungan si Basilio.

  • Huwag samantalahin ang kapangyarihan upang manamantala ng iyong kapuwa.

Huwag tularan si Padre Camorra na gonagamit ang kanyang pagiging pari upang manamantala sa mga kababaihan.

  • Maging madasalin

Tularan natin si Juli na sa kabila ng kanyang mga nararansang suliranin ay di siya nawawalan ng pag-asa idinadaan niya sa panalangin ang lahat.

  • Magkaroon ng paninindigan sa mga ipinaglalaban

Huwag tularan ang mga estudyante na dating meyembro ng akademya ngunit ng magkaroon ng problema ay ititanggi na mayroon silang kinalaman sa pagpapatayo nito, kaya naman lalong lumalakas ang loob ng ng mga kastila sapagkat alam nilang takot ang mga Pilipino.

 

Our team advises readers to look into the following questions : Ano Kahulugan ng maalam?