10. Paano inaawit ang descant?

10. Paano inaawit ang descant?
A Inaawit pagkatapos awitin ang buong awit
B. Inaawit nang sabay sa pangunahing melody
C. Inaawit bago awitin ang pangunahing melody
D. Inaawit pagkatapos awitin ang pangunahing melody​

Answer :

A. Inaawit pagkatapos awitin ang buong awit

 

Our team advises readers to look into the following questions :Ano ang aral sa alamat ng pinya?