11. Araw ng Deklarasyon ng kasarinlan ng ating bansa.

11. Araw ng Deklarasyon ng kasarinlan ng ating bansa.
12. Hinirang siya bilang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas
13. Lugar kung saan dineklara ang Araw ng Kasarinlan ng Pilipinas.
14. Nagbigay himig sa Pambansang Awit ng Pilipinas.
15. Araw ng ipinagkaloob ng Amerika ang kalayaan ng Pilipinas.
16. Isa sa mga sangay ng sistema ng pamahalaan noong itinatag
17. Araw ng lehitimong pagtatag ng Unang Republika ng Pilipinas
18. Orihinal na pamagat ng pambansang awit ng Pilipinas.
19. Dito itinatag ang unang Republika ng Pilipinas.
20.Isa siya sa mga tumahi ng unang watawat ng pilipinas.​

Answer :

  1. H. Noong Hunyo 12, 1898 idineklara ang kasarinlan ng Pilipinas.
  2. B. Si Emilio Aguinaldo ang hinirang na kaunaunahang presidente ng Pilipinas.
  3. A. Sa Kawit, Cavite idineklara ang kasarinlan ng Pilipinas.
  4. KJulian Felipe ang sumulat sa Lupang Hinirang.
  5. I. Noong Hulyo 4, 1946 ibinigay ng Amerika ang kalayaan sa Pilipinas.
  6. L. Ang sangay ng ehekutibo ng pamahalaan ang isa sa mga itinatag ng Konstitusyon ng Pilipinas.
  7. G. Noong Nobyembre 29, 1898 inaprobahan ang draft na Konstitusyon  at lehitimong nagtatag ng Unang Republika.
  8. MMarcha Filipina-Magdalo ang orihinal na pamagat ng Lupang Hinirang.
  9. E. Sa Simbahan ng Barasoain, na matatagpuan ng Lungsod ng Malolos, itinatag ang Unang Republika.
  10. D. Si Marcela Agoncillo ay siyang tumahi ng kaunaunahang watawat ng Pilipinas.

 

Our team advises readers to look into the following questions : Ano ang ibig sabihin ng salitang kahulugan?​