13. Alin ang HINDI kabilang sa mga pangyayari pagkatapos ng digmaan?

13. Alin ang HINDI kabilang sa mga pangyayari pagkatapos ng digmaan?
A. Naitatag ang United Nations.
C. Pagbomba ng mga Hapon sa Pearl Harbor
B. Nagkaroon ng World War III.
D. Nagkaroon sa daigdig ng labanan ng ideolohiya.
14. Ang mga sumusunod na pangungusap ay tumutukoy sa tunay na interes ng Hapon sa pagatake sa
Pearl Harbor maliban sa ISA. Alin ang hindi kasali?
A. Maging kaanib ang mga bansa sa Asya sa samahan ng mga Nagkakaisang Bansa
B. Mapabilis ang kalakalan sa pagitan ng mga Hapon, Aleman, at Italyano sa Pasipiko
C. Mapalawak ang imperyo ng Hapon sa Asya at ang kaisipang Asya para sa mga Asyano
D. Mapalaya ang mga bansa sa Asya na sakop ng mga Ingles, Pranses, Olandes, at Amerikano
bilang:​

Answer :

13.B

14.B

Explanation:

pramisss legit to.hihi

 

Our team advises readers to look into the following questions :What comprises your list​