20 halimbawa ng rehistro ng wika

20 halimbawa ng rehistro ng wika

Answer :

Ang Rehistro o Register ng Wika ay ginagamit upang tumukoy sa mga barayti ng wika ayon sa gumagamit.

Fact – isang salita na maaaring mayroong iba-ibang kahulugan batay sa ibat-ibang field o larangan.                                                                                                      Halimbawa:

Composition  —> komposisyon                                                                                    Issue —–> isyu                                                                                                               stress —-> istres                                                                                                           Operation —> operasyon                                                                                           channel —> tsanel                                                                                                          strike —> istrayk                                                                                                           state —> estado                                                                                                                order-order                                                                                                                   candy —> kendi                                                                                                               hardware —> hardweyr                                                                                                  authority —> awtoridad                                                                                                 love —> lab                                                                                                                      gloves —> glabs                                                                                                              Refrigerator—>repridyereytor

 

Our team advises readers to look into the following questions : Ano ang kahulugan ng panimulang pangyayari,Suliranin,Kasukdulan,Resolusyon at Wakas??????