25. Ang teknikal na kahulugan nito ay ang electromagnetic wave frequency

25. Ang teknikal na kahulugan nito ay ang electromagnetic wave frequency

Answer :

frequency

tama yon nasa modyul nakalagay

Our team advises readers to look into the following questions : Sampung utos ng kalikasan