3. Dulang nagpapakita ng mga paghihirap at pagpaparusa sa Panginoong Hesuristo.

3. Dulang nagpapakita ng mga paghihirap at pagpaparusa sa Panginoong Hesuristo.
S __ __ __ k __ __ __
5. Dibuhong gawa ni Juan Luna at nagwagi ng unang gantimpala sa patimpalak sa Espanya.
S __ __ __ __ r __ __ __
Plss need ko na po

Answer :

3. O

5. M

 

Our team advises readers to look into the following questions : How does your conception of a divine or supreme being compare with the supernatural being found in other religious beliefs