5. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang nasusulat nang tama.

5. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang nasusulat nang tama.

a. Saan tumama ang bagyong ulyses.
b. Sino ang kasama ng Pangulong Duterte na umalis,
c. Paano mo maiiwasan ang pagkahawa sa COVID-19;
d. Anong mga batas ang ipinatutupad ng gobyerno tungkol sa Covid-19?​

active attachment

 

Our team advises readers to look into the following questions :What are the examples of communication mantra?​