5 halimbawa ng pang – abay na panlunan​

5 halimbawa ng pang – abay na panlunan​

Answer :

5 halimbawa ng Pang-Abay na Panlunan

 • Luminga-linga si Priska ngunit hindi niya makita ang unggoy.
 • Hinanap ko kung saan-saan ko naiisip.
 • Uuwi a si Priska.
 • Nagtayo sila ng bahay sa malapit.
 • Dinala ni Priska ang bata sa labas.

Pang-abay

Ang pang-abay o pang-abay ay mga salita na nagsisilbing magbigay ng impormasyon sa ibang salita, tulad ng pandiwa at pang-uri maliban sa mga pangngalan. Sa madaling salita, ang mga pang-abay ay ginagamit upang linawin ang mga detalye ng isang salita maliban sa isang pangngalan. Ang isa pang tungkulin ng mga pang-abay ay ginagamit bilang pandagdag sa isang pangungusap. Sa pamamagitan ng mga pang-abay, ang mga mambabasa ay nakakakuha ng isang mas malinaw, mas detalyado at kumpletong larawan ng isang pangungusap.

 

Mga Uri ng Pang-abay

1. Pang-abay ng panahon
Ang mga pang-abay ng oras ay naglalarawan sa paglitaw ng isang pangyayari o pangyayari. Mga halimbawa ng mga salita, ito ay ngayon, bukas, sa makalawa, ngayon, kahapon. Ang mga halimbawang pangungusap ay ang mga sumusunod:

 • Kahapon nagluto si Nanay ng sopas.
 • Bukas ng umaga ay may pulong sa Gobernador

2. Pang-Abay na Panlunan
Ang mga Pang-Abay na Panlunan ay naglalarawan sa lugar ng isang gawain o pangyayari. Kabilang sa mga halimbawa ng mga salita ang: sa, sa, mula sa.
Halimbawa ng mga pangungusap:

 • Si Axcel ay nangingisda malapit sa kanyang bahay
 • Nakakuha si Itay ng regalo mula sa kanyang kaibigan

3. Kasangkapan pang-abay
Ang mga pang-abay na kasangkapan ay ginagamit upang ilarawan ang mga kasangkapan sa isang aktibidad. Ang mga halimbawa ng pang-abay ay kasama, gamit, o gamit.
Halimbawa ng mga pangungusap:

 • Pupunta si Mario sa paaralan sakay ng motor
 • Pinutol ni nanay ang ulo ng isda gamit ang kutsilyo

4. Pang-abay na tugma
Ang mga pang-abay ng pagtutol ay ginagamit upang ipahayag ang isang kontradiksyon, o pagbubukod ng isang aktibidad. Halimbawa gamit ang mga salitang maliban, bukod pa, at ngunit.
Halimbawa ng mga pangungusap:

 • Hindi pinapayagang manood ng TV si Mario maliban kung nagawa niya ang kanyang mga gawain sa paaralan
 • Gustong pumunta ni Bety sa isang music concert ngunit kailangan niyang pumasok sa paaralan.

 

Our team advises readers to look into the following questions : Repetitive and forceful movements unscramble the letters ROGIMCENO