5. Ito ay ginagamit na pang-ukit at pambutas ng kahoy pahaba o

5. Ito ay ginagamit na pang-ukit at pambutas ng kahoy pahaba o
parisukat. Sa paggamit nito nangangailangan ng malete.
A. Granil
B. Lapis
c. Lagare
D. Pait​

Answer :

letter D po

dahil meron kami niyan.

Our team advises readers to look into the following questions : Find the sum integers from 8 and 35