5. Siya ang namuno sa pagkilos sa Iran at bumatikos sa kanilang Shah dahil

5. Siya ang namuno sa pagkilos sa Iran at bumatikos sa kanilang Shah dahil
sa mga karahasan sa mamamayan, pagpanig nito sa mga dayuhan at
pagsuporta sa Israel.
a. Ayatollah Khomeini
c. Ibn Saud
b. Mohandas Gandhi
d. Mustafa Kemal​

Answer :

ang answer po is letter (A).ayatollah rouhollah mousari khomeini

pa brainliest po thank you and good luck!

 

Our team advises readers to look into the following questions :mga impluwensya ng panitikang mula sa mediterranean sa kaugalian, pamumuhay, kultura at paniniwala ng mga pilipino?