7. Ang mga sumusunod ay tungkulin ng mamimili MALIBAN sa isa.

7. Ang mga sumusunod ay tungkulin ng mamimili MALIBAN sa isa.
a. Maipapahayag ang sarili at kumilos upang makatiyak sa makatarungang
pakikitungo
b. Mabatid ang kahihinatnan ng ating kapaligiran bunga ng hindi wastong
pagkonsumo
c. Magtatag ng samahang mamimili upang magkaroon ng lakas at
kapangyarihang maitaguyod at mapangalagaan ang ating kapakanan
d. Makatiyak na ang kapakanan ng mamimili ay lubusang isaalang-alang sa
paggawa at pagpapatupad ng anumang patakaran ng pamahalaan
at mausisa tungkol sa​

Answer :

Tungkulin ng mga Mamimili

Ang lahat ng nabanggit sa pagpipilian ay tungkulin ng mga mamimili maliban sa “maipapahayag ang sarili at kumilos upang makatiyak sa makatarungang pakikitungo”, kaya ang tamang sagot ay letrang A.

Explanation:

Narito ang mga tungkulin ng mga mamimili:

  • Tungkulin ng mga mamimili ang pagiging responsable sa mga produktong kanilang binibili at ang pagdedesisyon tungkol dito.
  • Tungkulin ng mga mamimili na suriing mabuti ang mga produktong kanilang binibili
  • Tungkulin ng mga mamimili na ipagtanggol ang sarili at mangatwiran kung sila ay nasa tama
  • Tungkulin ng mga mamimili na punahin ang kalidad ng mga produkto kung nakita nilang may mali dito.
  • Tungkulin ng mga mamimili na isulong ang interes ng bansa sa pagkonsumo ng produkto

 

Our team advises readers to look into the following questions :Hello world