9 karapatan ng mamimili

9 karapatan ng mamimili

Answer :

Ang Siyam na Karapatan ng mga Mamimili

Narito ang mga karapatan ng mga mamimili sa Pilipinas:

  1. Karapatan ng mga mamimili na mabili ang kanilang mga pangunahing pangangailangan
  2. Karapatan ng mga mamimili ang bigyan sila ng kaligtasan sa tuwing sila ay bumibili ng mga produkto
  3. Karapatan ng mga mamimili ang mabigyan ng impormasyon tungkol sa produktong kanilang bibilhin
  4. Karapatan ng mga mamimili ang makapamili at pumili ng mga produktong nais nila
  5. Karapatan ng mga mamimili ang bigyan sila ng representasyon
  6. Karapatan ng mga mamimili na dinggin ang kanilang mga reklamo
  7. Karapatan ng mga mamimili na iwasto ang anumang pagkakamaling kanilang nagawa at ganun din sa mga nagbenta sa kanila ng depektibong produkto. Maaari ding humingi ng danyos ang isang mamimili.
  8. Karapatan ng mga mamimili ang matuto ng edukasyong pangmamimili
  9. Karapatan ng mga mamimili na maging kaaya-aya ang paligid na kanilang pinupuntahan upang bumili ng mga produkto

 

Our team advises readers to look into the following questions :Describe the gesture of chinese peking opera ​