A girl wearing thick eye glass​

A girl wearing thick eye glass​

Answer :

Because he shy to see his eyes

 

Our team advises readers to look into the following questions :Ano ano ang mga layunin ng pananaliksik sa paanong paraan nagiging mahalaga ang bawat layunin ito?