Aling batas ang nangangalaga sa kapakanan ng mamimili.

Aling batas ang nangangalaga sa kapakanan ng mamimili.

Answer :

The Consumer Act of the Philippines

Ang R.A. 7394 o mas kilala sa tawag na The Consumer Act of the Philippines ang batas ang nangangalaga sa kapakanan ng mga mamimili. Naisabatas ito noong 1992 sa ilalim ng administrasyong Aquino.

Explanation:

Narito ang mga karapatan ng mga mamimili na nakasaad sa R.A. 7394:

  • Karapatan ng mga mamimili na mabili ang kanilang mga pangunahing pangangailangan
  • Karapatan ng mga mamimili ang bigyan sila ng kaligtasan sa tuwing sila ay bumibili ng mga produkto
  • Karapatan ng mga mamimili ang mabigyan ng impormasyon tungkol sa produktong kanilang bibilhin
  • Karapatan ng mga mamimili ang makapamili
  • Karapatan ng mga mamimili ang bigyan sila ng representasyon
  • Karapatan ng mga mamimili na iwasto ang anumang pagkakamaling kanilang nagawa
  • Karapatan ng mga mamimili ang matuto ng edukasyong pangmamimili
  • Karapatan ng mga mamimili na maging kaaya-aya ang paligid na kanilang pinupuntahan upang bumili ng mga produkto

 

Our team advises readers to look into the following questions :  Who are the composers?