ang kontinente ng Asya ay nahahati sa 1 _______

ang kontinente ng Asya ay nahahati sa 1 _______,ito ay binubuo ng mga rehiyong kabilang ng 2______ 3______4______5______6____.isinaalang-alang sa paghahati ng mga rehiyon ang aspektong 7_______,8_______,________9_____,10_______.

Answer :

Ang kontinente ng Asya ay nahahati sa limang rehiyon. Ito ay binubuo ng mga rehiyong kabilang ng Kanlurang Asya, Silangang Asya, Gitnang Asya, Timog Asya, at Timog-Silangang Asya. Isinaalang-alang sa paghahati ng mga rehiyon ang mga aspeto ng Pisikal , Historikal , Kultural  at Heograpikal.

 

Explanation:

Ang Asya ang pinakamalaking kontinente sa buong mundo; sinasakop nito ang halos tatlumpung porsyento ng kalupaan sa buong daigdig.

Ang paghahati ng mga bansa sa Asya ayon sa limang rehiyon ay ang sumusunod:

 • Central Asia
 1. Tajikistan
 2. Uzbekistan
 3. Kazakhstan
 4. Turkmenistan
 5. Kyrgyzstan
 • East Asia
 1. China
 2. Mongolia
 3. North Korea
 4. South Korea
 5. Japan
 6. Hong Kong
 7. Taiwan
 8. Macau
 • South Asia
 1. Sri Lanka
 2. Bangladesh
 3. India
 4. Afghanistan
 5. Pakistan
 6. Bhutan
 7. Nepal
 8. The Maldives
 9. Iran
 • Southeast Asia
 1. Brunei
 2. Cambodia
 3. Indonesia
 4. Laos
 5. Malaysia
 6. Myanmar
 7. Philippines
 8. Singapore
 9. Thailand
 10. Timor Leste
 11. Vietnam
 • Western Asia
 1. Georgia
 2. Armenia
 3. Azerbaijan
 4. Turkey
 5. Cyprus
 6. Syria
 7. Lebanon
 8. Israel
 9. Palestine
 10. Jordan
 11. Iraq
 12. Oman
 13. Yemen
 14. Kuwait
 15. Bahrain
 16. Qatar
 17. Saudi Arabia

 

Our team advises readers to look into the following questions :Gamitin sa pangungusap sng magpanggap​