Ang serf ay? please pasagot​

Ang serf ay? please pasagot​

Answer :

ALIPIN

Panahon ng piyudalismo

Ang serf ay nangangahulugang pamusabos o alipin. Ito ay mga taong may pinagsisilbihan. Sila ay dapat na sumunod sa kanilang mga amo, at gawin ang lahat ng ipinag-uutos nito. Kung minsan, sila yung mga taong katulong lang ang dating. Mababa ang uri ng hanap buhay. Sila ang magtatrabaho para sa kanilang kapwa tao, na meron silang sinusunod na mas nakakataas sa kanila. Ang serf, sa kabuuan ay mga taong naglilingkod sa ibang tao upang punan ang kanilang pangangailangan.

 

Our team advises readers to look into the following questions : Ano ang kahulugan ng metonomiya