Ano ang 2 uri ng pahayagan

Ano ang 2 uri ng pahayagan

Answer :

Ang dalawang uri ng pahayagan ay ang tabloid at broadsheet. Ang tabloid ay naglalaman ng popular na balita. Maiikli ang artikulo ngunit mas maraming larawan ang ginagamit dito. Halos ang mga balita ay tungkol sa tsismis. Samantala, ang broadaheet ay naglalaman ng kalidad at seryosong pahayag. Mahahaba ang artikulo ngunit gumagamit ng maliliit na larawan. Halos ang pokus ng balita ay usaping politika at internasyonal.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Kilusang nasyonalista sa india​