Ano ang apat na salik ng kasaysayan?

Ano ang apat na salik ng kasaysayan?

Answer :

Tao
Lugar
Panahon
Pangyayari

 

Our team advises readers to look into the following questions :What is units, longs, flats, blocks, in math and please answer the pic