Ano ang aral sa alamat ng pinya?

Ano ang aral sa alamat ng pinya?

Answer :

Aral  sa Alamat ng Pinya

  • Huwag tayong humiling ng masama para sa isang tao dahil baka pagsisihan natin ito sa huli.
  • Huwag humiling ng masama para sa kapwa, dahil hindi natin alam baka magkatotoo ito.
  • Para sa mga magulang, mahalin ang anak kahit na ano man ang kanyang ugali at turuan na lamang ng kabutihang asal imbes na laging pagalitan.
  • Para sa mga anak, iwasan ang pagiging tamad at sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ng magulang.

 

Buod

Si Aling Rosa ay isang balo na may isang anak na babae na nagngangalang Pinang. Mahal na mahal ni Aling Rosa ang kanyang anak kaya tinuturuan niya ito sa mga gawaing bahay. Ngunit, si Pinang ay maraming katwiran sa tuwing siya ay inuutusan, tamad ito pagdating sa mga gawain.  

Isang araw, si Aling Rosa ay nagkasakit kaya hindi ito makabangon. Napilitan si Pinang na gumawa ng lahat ng gawaing bahay at kinailangang magluto ng lugaw para sa kanyang ina. Ngunit, sa halip na hanapin ang sandok para makapagluto, puro ito tanong sa kanyang ina kahit nasa harapan naman na niya ito. Dahil dito, nainis si Aling Rosa sa pinakitang ugali ng kanyang anak, kaya nasigawan at napagalitan niya si Pina. Sa galit sinabihan niya si Pinang na sana ay magkaroon ito ng maraming mata upang Makita nito ang lahat ng hinahanap niya at nang hindi na ito magtanong pa.

Dahil sa sama ng loob, umalis si Pina dahil sa sinabi ng kanyang ina. Kinagabihan, lubha ang pag-aalala ni Aling Rosa sa kanyang anak sapagkat hindi pa ito bumabalik. Napilitan itong bumangon at tinawag ang kanyang anak ngunit walang lumapit sa kanya. Simula ng umalis si Pina ay hindi na ito nakita pa ni Aling Rosa.

Lumipas ang mga araw habang nagwawalis si Aling Rosa, nakita na lamang niya ang isang misteryosong halamang tumubo sa kanilang bakuran. Ang halamang ito ay maraming mata kaya naalala ni Aling Rosa ang sinabi niya sa kanyang anak na si Pina, kaya batid niyang nagkatotoo ito. Kaya simula noon ay tinawag na nila ang bunga na Pinya bilang pag-alala kay Pina.

 

Our team advises readers to look into the following questions : Ano ang mga lugar na nasakop ng france?