Ano ang bahaging ginagampanan ng world market

Ano ang bahaging ginagampanan ng world market

Answer :

Ang bahaging ginagampanan ng world market ay ang pagsasagawa ng mga operasyong pangkalakalan sa pagitan ng iba’t-ibang mga bansa gayundin ang mabuting samahan ng bawat bansa tungo sa maayos at payapang pakikipag-ugnayan.  Nagsisilbi itong daan upang mas makilala ang iba’t ibang produkto at kakayanan o serbisyo na mayroon ang bawat bansa.

 

Our team advises readers to look into the following questions : Ang mga matatalinghagang salita ay​