Ano ang bertaglish at ang mga halimbawa nito?​

Ano ang bertaglish at ang mga halimbawa nito?​

Answer :

ang bertaglish ay mga nabuhay ng Tagalog at English magsalita

Explanation:

halimbawa yung naaay mo ay Tagalog

at yung tatay MO ay English tan ang tinatawag na Bert taglish

 

Our team advises readers to look into the following questions : What if there is no mobile phone?​