Ano ang elemento at prinsipyo ng sining

Ano ang elemento at prinsipyo ng sining

Answer :

Mga Elemento ng Sining:

1. Linya

2. Valyu

3. Liwanag at Dilim

4. Kulay o Kolor

5. Tekstura

6. Volyum

7. Espasyo

Ang” Prinsipyo ng Sining” ay kung paano gamiting ng isang “Manlilikha” o “Artist” ang mga “Elemento ng Disenyo” upang magkamakalikha ng magandang obra o sining. Sa salitang pang-sining, ito ay tinatawag na komposisyon (composition).

Ang Sining ay may walong prinsipyo, ito ay ang:

1.Balanse o “Balance” – Tumutukoy ito sa bigat ng mga elemento na ginamit sa komposisyon ng isang sining.

2.Kaibahan o “Contrast” – Ito ay ang pagkakaiba ng mga elemento ng sining o disenyo sa bawat isa upang matukoy kung alin ang unang makikita ng mata.

3.Proporsyon o “Proportion” – Ito ay tumutukoy sa “ratio” o liit o laki ng mga biswal na elementong nakikita sa sining.

4.Diin o “Emphasis” – Ito ang nagtuturo kung saan sa sining dapat titingin ang mata.

Galaw o “Movement” – Ito ang tumutukoy sa paggabay sa mata kung paano titingnan ang isang sinang.

5.Huwaran o “Pattern” – Ito ang paulit-ulit na paggamit ng elemento ng disenyo upang makalikha ng sining.

6. Ritmo o “Rhythm” – Katulad ito ng “Pattern” ngunit may dagdag na sari-saring disenyo nahindi magulo tingnan at maaaring magkaroon ito ng “paggalaw” o “movement”

7. Armonya o “Harmony” – Tumutukoy ito sa “pagkakasundo” ng mga elemento ng disenyo sa isang likhang-sining.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Ano ang kahulugan ng demand