Ano ang gamit ng promo materials?

Ano ang gamit ng promo materials?

Answer :

Ito ang mga materyales na ginagamit sa mga promo ng produkto. Ginagamit ito upang itanyag at ipakilala ang binibentang produkto at mas lalong tangkilikin ng mga mamimili. Sa paraang ito, mas lalong nagiging sikat ang kanilang binebenta at gayundin napatataas ang kita sa pamamagitan ng pagkuha ng interes ng mga mamimili.

 

Our team advises readers to look into the following questions : ANO ANG NILALAMAN NG TUSONG KATIWALA?