Ano ang ibig sabihin ng deped at ano ang kanilang tungkulin

Ano ang ibig sabihin ng deped at ano ang kanilang tungkulin

Answer :

Ang ibig sabihin ng DepED ay Department of Education. Ang kanilang tungkulin ay nag dedesisyon sa problema ng suspension ng klase. Tungkulin nilang kontakin ang Mayor o Barangay Chairman para malaman kung saan may baha. At base sa report ng Barangay o Mayor, siya ang mag dedesisyon para suspendehin ang klase. Walang ibang mag hahayag kundi ang opisyal ng DepED para maiwasan ang kalituhan at pag tuturuan.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Kahulugan ng nagtutumangis​