Ano ang ibig sabihin ng hinimok?

Ano ang ibig sabihin ng hinimok?

Answer :

Kahulugan ng Hinimok

Ang ibig sabihin ng salitang hinimok ay pagpapasang-ayon o paggawa ng isang bagay upang mapapayag ang isang tao tungkol sa isang bagay. Ang mga sumusunod ay kasingkahulugan o salitang katumbas ng salitang hinimok:

 • Hinikayat
 • Kinumbinsi
 • Niyakag
 • Napapayag
 • Napasang-ayon
 • Inimbita

Halimbawa ng mga Pangungusap Gamit ang Salitang Hinimok

 1. Hinimok siya ng mga kabataan na sumama sa kanilang organisasyon na tumutulong sa mga taong nasasalanta ng bagyo.
 2. Pangarap niyang makatulong sa bayan kaya’t hinimok niya ang kanyang mga magulang na tulungan siya sa pangangalap ng pondo.
 3. Lubhang malubha ang karamdaman ng kanyang ina kaya hinimok niyang pumunta na sila sa ospital at mabigyan siya ng lunas kahit na mahal bayad ng mga doktor.
 4. May mga taong sadyang makasarili at makasalanan, ngunit nang hinimok sila ng isang pari sa pamamagitan ng makahulugan at mahalagang sermon ay nagbago ang mga ito.
 5. Ang mga taong hinimok niya ay nagbigay sa kanya ng kakaibang saya kaya’t binigyan niya ang mga ito ng mga mamahaling regalo.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Sino ang nagsasalita sa tula at sino-sino ang kausap