Ano ang ibig sabihin ng kasukdulan

Ano ang ibig sabihin ng kasukdulan

Answer :

Ang kasukdulan ay maaaring nangangahulugan ito sa pinakamataas at kapanabik nabik na pangyayari na nagaganap sa isang kwento. Maaring lubos magtagumpay ang pangunahing tauhan o maari din dito mabigo ang pangunahing tauhan sa kwento. Madalas itong nangyari na pinakaaabangan ng mga tao sa isang kwento. Sa salitang ingles ito ay tinatawag na climax.

Explanation:

Mga halimbawa:

1. Nakita ko ang agos ng tubig sa may ilog, sukdulan ang lakas nito na akala ko katapusan ko na.

2. Ang laro naming basketball kahapon ay sukdulan talaga kasi final nasa susunod na laro.

3. Sobrang hataw ng pagsayaw ni Janice, at sukdulang nilabas niya ang kanyang makakaya dahil gusto niyang manalo.

4. Nanghihinayang ako dun sa kampyon ng tinnes dahil sa sukdulang binigay niya ang lakas, kinaumagahan ay dina makalakad.

5. Sukdulang pangyayari na ang inaabangan kung teleserye kung kaya’t ayaw kung mahuli sa panonood mamaya.

Maaaring matawag na sukdulan ang mga pangyayari kung ito matinding pangyayari na. Maraming kaugnay ang sukdulan.

Anu-ano ang mga karagdagang halimbawang kasukdulan?

Mga halimbawa na magkaugnay:

  • Masidhi
  • Matindi
  • Katapusan

Ang mga ito ay kapareha lang ng kahulugan ng sukdulan ngunit mas madalas ginagamit na salita kaysa sukdulan. Bigyan natin ng mga halimbawang pangyayari ang bawat isa nito.

Mga halimbawang pangyayari:

1. Masidhi– dahil sa masidhing trapiko sa ngayon ay mas nanaisin ko pang maglakad.

2. Matindi– matindi ang lamig sa ngayon, kaya doble talaga dyaket ko para hindi ako giginawin.

3. Sobra– Kaya naman pala umiyak si Greg dahil sobrang nasaktan sa ginawa ng kanyang nobya.

Ang salitang sukdulan ay talagang puspusang ginagawa na ang lahat na makakaya para makamit o magtagumpay ang isa kahit saang aspeto ng buhay.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Ano ang Mabubuong kulay pag pinagsama ang dilaw at asul