Ano ang ibig sabihin ng marangal?

Ano ang ibig sabihin ng marangal?

Answer :

Ang salitang marangal ay tumutukoy sa isang taong may dalisay na katangian o kapurihan. Ito rin ay maaring tumutukoy sa isang taong may maayos na reputasyon at dignidad, may maayos na katayuan sa lipunan at maaring tinitingala ng mga tao. Ito rin ay maaring tumutukoy sa mga bagay na malinis o disente (hal. marangal na trabaho).

Ang mga sumusunod ay mga halimbawa ng pangungusap na ginagamitan ng salitang marangal:

  1. Binanggit ni Pablo ang pagsaway nguni’t taglay ang isang marangal na layunin —“upang sila’y maging malusog sa pananampalataya.”
  2. Nang dahil sa kadakilaan ni Juan, siya ay isang tunay na marangal na tao
  3. Marangal ang taong tinitingala ng mga tao.

Para sa mga karagdagang impormasyon, maaring tingan ang mga sumusunod:

  • Iba pang kahulugan ng saltang marangal/dangal

 

Our team advises readers to look into the following questions :Ano ang dahilan at epekto ng quarrying