Ano ang ibig sabihin ng nasasaklaw?

Ano ang ibig sabihin ng nasasaklaw?

Answer :

kasama o kaya bahagi
Our team advises readers to look into the following questions :Subukin