Ano ang ibig sabihin ng Pamantayan?

Ano ang ibig sabihin ng Pamantayan?

Answer :

Kahulugan ng Pamantayan

Ang pamantayan ay tumutukoy sa balangkas na ating sinusunod. Ito ay upang masiguro ang kalidad ng ating gawa o output. Nakatutulong din ito upang gabayan tayo para magkaroon ng improvement ang ating mga gawa. Ang ating pamantayan ay dapat maging huwaran at natatangi. Ito ay tinatawag din bilang standard sa wikang Ingles.

Kahalagahan ng pamantayan

Ang mga sumusunod ay mga dahilan kung bakit mahalaga ang pagkakaroon ng pamantayan:

  1. Ang mga pamantayan ay ang ating gabay o guide
  2. Ang mga ito rin ay nagtuturo sa atin na dapat maganda ang ating output palagi
  3. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon ng standardization sa output na ating binibigay.
  4. Para sa mga guro, nalalaman nila kung natututo ang estudyante kapag nasunod niya ang pamantayan na itinalaga

 

Our team advises readers to look into the following questions :Ano pa po ba ang maaring kahulugan ng matanda ?