Ano ang ibig sabihin ng pangkat ?

Ano ang ibig sabihin ng pangkat ?

Answer :

Pangkat

Ang pangkat ay isang grupo o samahan ng mga taong may isang layunin, mithiin o tunguhin. Binubuo ito ng mga taong may nagkakasundo, nagtutulungan at nagkakaisa upang makamit ang isang layunin.

Mga katangian na dapat taglayin ng isang pangkat;

 • Ang isang pangkat ay dapat may pagkakaisa, pagtutulungan at pagkakasundo.
 • Ang mga miyembro ng pangkat ay dapat bukas sa mga saloobin at opinyon ng bawat isa.
 • Mayroong pagkakaunawaan at may malawak na pagkakaintindihan sa isang isyung tinatalakay.
 • May respeto at paggalang sa bawat isa.
 • May pagmamalasakit sa bawat miyembro ng pangkat.
 • Magturingang magkakapatid at magkaka-pamilya.
 • May iisang tunguhin at layunin.
 • Hindi nag-aaway away.
 • May pagmamahal sa bawat miyembro ng pangkat.
 • Magkakaiba man ng mga perspektibo sa buhay, palaging piliin ang pagkakaroon ng pagtanggap, pagtanggap sa kagustuhan ng iba.
 • Iwasang magbigay ng mga mungkahi o opinyon na makakasakit sa damdamin ng ibang miyembro ng pangkat.Pangkat

  Ang pangkat ay isang grupo o samahan ng mga taong may isang layunin, mithiin o tunguhin. Binubuo ito ng mga taong may nagkakasundo, nagtutulungan at nagkakaisa upang makamit ang isang layunin.

  Mga katangian na dapat taglayin ng isang pangkat;

  • Ang isang pangkat ay dapat may pagkakaisa, pagtutulungan at pagkakasundo.
  • Ang mga miyembro ng pangkat ay dapat bukas sa mga saloobin at opinyon ng bawat isa.
  • Mayroong pagkakaunawaan at may malawak na pagkakaintindihan sa isang isyung tinatalakay.
  • May respeto at paggalang sa bawat isa.
  • May pagmamalasakit sa bawat miyembro ng pangkat.
  • Magturingang magkakapatid at magkaka-pamilya.
  • May iisang tunguhin at layunin.
  • Hindi nag-aaway away.
  • May pagmamahal sa bawat miyembro ng pangkat.
  • Magkakaiba man ng mga perspektibo sa buhay, palaging piliin ang pagkakaroon ng pagtanggap, pagtanggap sa kagustuhan ng iba.
  • Iwasang magbigay ng mga mungkahi o opinyon na makakasakit sa damdamin ng ibang miyembro ng pangkat.

 

Our team advises readers to look into the following questions :True or False the traditional music of Japan is based on social status.​ 1 SEE ANSWER