Ano ang ibig sabihin ng polo y servicios

Ano ang ibig sabihin ng polo y servicios

Answer :

Polo Y Servicio

Kahulugan

Ang polo y servicio ay isa sa mga polisiya ng pamahalaang Espanyol. Ito ay tumutukoy sa pagtatrabaho nang sapilitan ng mga Pilipino. Pinatupad ito upang magkaroon ng mga mangagagawa sa mga programa ng pamahalaan. Ang edad 16 hanggang 60 ay kabilang dito. Ito ay ipinatupad noong 1580.

Para sa marami, ang polo y servicio ay hindi makaturangan dahil ito ay forced labor. Para ikaw ay hindi magtrabaho, kailangan magbayad sa pamahalaan.

Mga epekto

Narito ang mga naging epekto sa bansa ng pagkakaroon ng polo y servicio

  1. Nagkaroon ng pokus sa sariling hanapbuhay ng tao
  2. Nahiwalay sila sa kanilang mga pamilya
  3. Nagkaroon ng maraming bilang ng mga gusali at pampublikong lugar
  4. Naging ugat ng pagkakaroon ng pag aalsa
  5. Nagkaroon ng mababang pagtingin sa mga trabahador

 

Our team advises readers to look into the following questions : Ano ang ibig sabihin ng nagbunsod