Ano ang ibig sabihin ng sipi?

Ano ang ibig sabihin ng sipi?

Answer :

Ang sipi ay nangangahulugan na akda. Ito ay maaaring isang bahagi lamang ng isang akda o hindi kaya ay ang buong akda. Ang pagsisipi ay mahalaga lalo na sa paggawa ng mga pag aaral o research. Ang pagquote sa tao ay isang halimbawa ng pagsisipi. Tandaan na dapat ilagay ang tamang may-akda ng isang sipi.

Ang paggamit ng sipi ay maaaring direkta o hindi direkta. Direkta ito kung ginamit mo mismo ang akda at wala kang binagong kahit ano. Hindi direkta naman kung ito ay batay sa iyong sariling pang unawa o interpretastyon.

Paano gamitin ang isang sipi?

Ang mga sumusunod ay ang mga hakbang na dapat gawin sa wastong paggamit ng isang sipi

  1. Basahin ng buo ang isang akda
  2. Siguraduhin na mananatili ang diwa o kaisipan ng isang akda
  3. Mahalaga na maunawaan din ang kultura ng taong sumulat ng akda
  4. Isalin ang buong teksto at hindi lamang ang bawat salita upang mapanatili ang orihinal na mensahe

 

Our team advises readers to look into the following questions : What are common in the four pictures.