Ano ang ibig sabihin ng trivia

Ano ang ibig sabihin ng trivia

Answer :

Karagdagan sa mga tapic O isang clue ng mga taga pag salaysay

Our team advises readers to look into the following questions :INVESTIGATING INERTIA​