Ano ang iyong ideya sa salitang pandaigdigang organisasyon​

Ano ang iyong ideya sa salitang pandaigdigang organisasyon​

Answer :

KASAGUTAN:

Ang Pandaigdigang Organisasyon sa Paggawa o International Labour Organization (dinadaglat na ILO) ay isang ahensiya ng United Nations na nangangasiwa sa mga isyung may kaugnayan sa paggawa, partikular ang mga pamantayan sa pandaigdigang paggawa, proteksiyong panlipunan, at pangkalahatang pagkakataon sa trabaho. May 186 na bansang kasapi ang ILO, kasama rito ang 185 bansang kasapi ng UN at Cook Islands.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Tula ng Ang aming barangay