Ano ang kahalagahan ng cellphone?

Ano ang kahalagahan ng cellphone?

Answer :

nakakatulong ito para mas napapadali ang mga kinakailangang gawain .. lalong-lalo na sa gamit pang komunikasyon. nowadays cellphone ang pangunahing kailangan ng tao dahil sa nakakatulong itong mabawasan ang kanilang mga gawain.
Our team advises readers to look into the following questions :Relationship of speaker