Ano ang kahalagahan ng kompyuter

Ano ang kahalagahan ng kompyuter

Answer :

Kahalagahan ng Kompyuter

Ang kompyuter ay isa sa mga pinakamahalagang ambag ng teknolohiya sa ating buhay. Isa sa mga kahalagahan ng kompyuter ay ang pagiging kaagabay natin dito sa ating pang-araw araw na buhay. Ito ay nakakatulong sa komunikasyon. Ito rin ay nakakatulong sa ating mga trabaho at pag-aaral. Napapadali at napapabilis nito ang ating mga gawaing bahay.

Komunikasyon

 • mas napapadali nito ang komunikasyon
 • nakakausap at nakakakomunika pa rin ang bawat isa kahit saan man sa mundo
 • mas napapadali ang komunikasyo at mas napapabilis dahil ito ay natatanggap na kaagad

Pag-aaral

 • mapapadali ang pag-aaral sa tulong ng internet at kompyuter
 • mas madali na hanapin ang mga topics
 • mas mapapadali ang paghahanap ng mga aralin
 • mas mapapadali ang paglista ng mga aralin
 • mas mapapadali na ang paghahanap ng mga libro dahil ang mga iba rito ay nasa internet na

Pang-araw araw na buhay

 1. Nagsisilbing libangan
 2. Mas napapadali sa negosyo at paghahanap buhay ng mga tao
 3. nakakatulong rin sa mga trabaho ang kompyuter
 4. mas napapadali na ang mga trabaho
 5. mas maraming tao ang nararating ng negosyo
 6. mas napapadali ang pagpapalaganap ng balita

 

Our team advises readers to look into the following questions : Mga Tanong: 1. Bakit inaresto si Ibarra 2. Ano ang ginawa ni Elias sa mga kasulatan at alahas ni Ibarra?​