Ano ang kahalagahan ng mapanagutang pamumuno at pagiging tagasunod?

Ano ang kahalagahan ng mapanagutang pamumuno at pagiging tagasunod?

Answer :

Wika ng mga nakakarami, ang isang maayos at matiwasay na pamayanan ay hindi lamang dahil sa pagkakaroon ng isang magaling at matinong pinuno bagkus ay ang pagkakaroon din ng mga tapat at maayos na mga mamamayan. Dahil dito makikita natin kung ano ang kahalagahan ng mapanagutang pamumuno at pagiging tagasunod. Bago tayo magpatuloy, alamin kung ano ang mga katangian ng mapanagutang tagasunod.

Mahalaga ang pagkakaroon ng isang mapanagutang pinuno at tagasunod dahil mas nagiging disiplinado ang bawat isa. Mas lalo pang tumitibay at nagkakaroon ng mas malaking mga achievement ang isang komunidad o lugar kung ang pinuno ay may pamumunong inspirasyonal. Dagdag na rito, ang matapat na paggampan sa tungkulin ng tagasunod. Ang matiwasay na koneksyon ng dalawang ito ay ang susi sa mga matatagumpay na proyekto, gawain, at mga pamahalaan.

Ilan sa mga katangian ng isang mapanagutang lider ay ang pagkakaroon ng mga sumusunod:

 1. Pamumunong Inspirasyunal
 2. Pamumunong Transpormasyonal
 3. Pamumunong Adaptibo
 4. May sapat na kaalaman at kasanayan
 5. May hangad na kilalanin pa at paunlarin ang sarili
 6. Isang mabuting halimbawa
 7. Tumatanggap at gumagampan ng tungkulin
 8. Kilala ang mga tagasunod
 9. May layunin at direksyong kongkreto
 10. Kayang magpasya ng may katwiran at napapanahon
 11. Nagpapasimuno sa paggampan ng sama-sama
 12. Nagbibigay ng tama at nararapat na impormasyon sa mga kasama

 

Our team advises readers to look into the following questions :Ano ang likas na yaman ng Sri lanka