Ano ang kahalagahan ng reaction time​

Ano ang kahalagahan ng reaction time​

Answer :

Ang kahalagahan ng reaction time ay para malaman mo Kung gaano kaalerto at kabilis Ang pag-responde ng isang tao.

Ang Reaction Time ay Ang pag sukat Kung gaano kaalerto at kabilis anh pag-responde ng isang tao sa mabilis na pangyayari.

Our team advises readers to look into the following questions :It is not only limited to what is written down