Ano ang kahulugan ng burador?

Ano ang kahulugan ng burador?
(Patulong po)

Answer :

Ang burador o draft sa wikang Ingles ay ang panimulang sinulat mo ukol sa isang paksa. Hindi pa ito ang pinal na bersyon at maaring mo ba itong Baguhin. Pagrebisa or revision naman ang tawag sa pagbabago ng iyong sinulat na burador. Ang pagsusulat ay kadalasang isang mahabang proseso na may ilang mga hakbang. Importanteng malaman kung ano ang mg hakbang na ito.

Mga Hakbang Sa Pagsusulat

1. Pre-writing – dito ikaw ay nagiisip at nagdedesisyon kung ano ang isusulat. Kadalasan nagbibigay ng paksa ang mga guro at ikaw ang bahalang magisip kung anong anggulo ang iyong isusulat batay sa paksa. Dito rin ginagawa ang brainstomring kung saan isusulat mo lamang ang mga salita na papasok sa iyong isip ukol sa paksa. Dito pwede mong makita ang pagkakugnay ng mga salita.

2. Pagsaliksik – kailangan mong magbasa ukol sa iyong paksa. Isulat ang mga mahahalagang impormasyon na makukuha mo. Kung kailangan, magsulat din ng review of related literature.

3. Pagsulat ng Burador o Draft – ito ang hakbang kung saan isusulat mo na ang unang bersyon  ng iyong saliksik. Ito ang pinakamahabang parte dahil kailangan magsulat at magsulat upang makuha ang pinakamagandang bersyon.

4. Pag rebisa  o revision – Tingnan ulit ang iyong sinulat at tingnan kung may mga mali pa. Baguhin ang mga ito.  Tingnan din kung sapat ang bilang ng mga salita, maging ang mga margin ng iyong sunulat.

 

Our team advises readers to look into the following questions :ano ang kasalukuyang kalagayan ng paaralan sa ating bansa? mayroon ba itong nagiging impluwensiya sa mga mamamayan at naiambag na tulong sa pag-unlad ng lipunan?