Ano ang kahulugan ng burgis

Ano ang kahulugan ng burgis

Answer :

Ano nga ba ang burgis?

Ang burgis ay ang mga taong nasa middle class, sa Europa sila iyong mga taong malalaya sa kanilang panahon , noong gitnang panahon. Sila iyong mga nabibilang sa panggitnang uri ng lipunan karamihan sa kanila ay mayroong mga negosyo, sila ang mga taong nagnanais na tumaas ang kanilang mga tungkulin sa pamahalaan nais nilang maging kapantay ng mga maharlika, ayaw nilang mapabilang sa mga magbubikd lamang.

Ang katayuan ng mga burgis

  • Ang mga burgis ay binubuo ng mga mangangalakal o negostante
  • Ang mga burgis ay nasa panggitnang uri ng pangkat ng lipunan lamang
  • Sila ay maitututring na maraming salapi, ngunit hindi naman sila nabibilang sa grupo ng mga maharlika.
  • Ang kanilang daigdig ay umiikot lamang sa pamilihan
  • Ang yaman ng mga burgis ay hindi nanggaling sa lupa bagkos ay galing ito sa kalakalan.

 

Our team advises readers to look into the following questions : He formulated the principle behind electromagnetic induction