Ano ang kahulugan ng demand

Ano ang kahulugan ng demand

Answer :

Ang demand ay tumutukoy sa dami ng produkto o paglilingkod na gusto at kayang bilhin ng isang konsyumer sa isang takdang presyo. Ang quantity demanded ay ang  dami na gustong bilhin ng mga mamimili sa isang partikular na presyo at dami na demanded sa wikang Filipino.

Mga paraan ng paglalarawan sa Demand:

 • Demand Function – ito ay nagpapahayag ng mathematical equation ng dalawang variables ang  Qd na nangangahulugang Quantity demand = dependent variable P na nangangahulugang Presyo = independent variable.
 • Demand Schedule – ito naman ay talahanayan ng dami ng handa at kayang bilhin ng mamimili sa iba’t ibang presyo.
 • Demand Curve – ito rin ay isang grapikong paglalarawan ng presyo ng bilihin at demand.

Mga Salik na nakakaapekto sa demand:

 1. Ekspektasyon
 2. Populasyon
 3. Kita
 4. Presyo ng ibang produkto
 5. kagustuhan o panlasa
 6. okasyon

a Uri ng Elastisidad ng Demand:

 1. Elastik- kung ang pagbabago ay higit sa isa. Halimbawa: Kapag nagmahal ang mga inuming “in-can” , bibili o kokunsumo na lang ng inuming tubig.
 2. Di-elastik- kung ang pagbabago ay maliit sa isa. Halimbawa: Mga pangunahing bilihin tulad ng mga gulay,karne at mga pampalasa.
 3. Unitary- ang pagbabago ay eksaktong isa. Halimbawa: Kayang tumbasan ng pagbaba ng demand ng mamimili ang anumang pagtaas ng presyo sa mga produktong tulad ng mga sitsirya,kendi at mga damit pambata.

 

Our team advises readers to look into the following questions :If given a chance to become a lawmaker, propose a “bill” that will help solve global inequality ​