Ano ang kahulugan ng g clef

Ano ang kahulugan ng g clef

Answer :

Simbolo na matatagpuan sa simula ng isang linya para ipahiwatig ang tono (pitch), nakalagay ito sa bawat puwang o patlang ng staff.
Our team advises readers to look into the following questions :Look closely at the editorial cartoon below and answer the guide questions that follow.