Ano ang kahulugan ng hampas lupa

Ano ang kahulugan ng hampas lupa

Answer :

Ang hampas lupa ay dalawang salita na pinag sama na binigyan ng isang kahulugan. Ito ay nangangahulugang mahirap lamang, pobre, walang pinag-aralan, walang pera , dukha at isang kahig ,isang tuka.

Mga pangungusap gamit ang hampas lupa

Pinalayas ni Martin ang kanyang mga bisita sapagkat sila ay mga hampas lupa.
Kahit na hampas lupa lang si Perla ay minahal na parang tunay na anak ng mag-asawang umampon sa kanya.
Pinalayas ni Don Robert ang mapapangasawa ni Selda sapagkat si Ador ay isa lamang hampas lupa.
Nagsimula sa pagiging hampas lupa si Rene na ngayon ay tinitingala dahil sa siya ay mayaman na ngayon.

 

Our team advises readers to look into the following questions : Ano ang kahulugan ng Simbolo?