Ano ang kahulugan ng “Ingatan ang kalusugan dahil ito ang ating kayamanan.”

Ano ang kahulugan ng “Ingatan ang kalusugan dahil ito ang ating kayamanan.”

Answer :

Tulad ng kayamanan, ang kalusugan rin ay mahalaga na dapat pag-ingatan.