Ano ang kahulugan ng isang kahig isang tuka​

Ano ang kahulugan ng isang kahig isang tuka​

Answer :

ISANG KAHIG, ISANG TUKA

Isang beses lang kumain sa isang araw dahil kakaunti lang ang kinikita.

Ang ibig sabihin ng “kahig” sa sawikaing ito ay “trabaho o hanapbuhay” at ang ibig sabihin naman ng “tuka” ay “kain”.

Gaya ng mga manok na kumakahig upang makahanap ng pagkain at sa bawat kahig, isang tuka ang kanyang ginagawa upang makakain.

Sinasabing ang mga mahihirap ang nakakaranas ng isang kahig, isang tuka. Katulad ng mga nagtitinda o naglalako sa lansangan. Ang kanilang trabaho ay ang tinutukoy na kahig. Dahil mahirap ang kanilang hanapbuhay, bawat kita nila ay kaagad ibinibili ng pagkain. Wala silang ipon at halos wala na silang matira para pambili ng mga gamit at kapag hindi sila nagtrabaho sa isang araw, wala rin silang kakainin.Hindi sila katulad ng mga negosyanteng mayayaman na kahit hindi magtrabaho ay may kakainin pa rin.

 

Our team advises readers to look into the following questions : Why people who are not motivated usually seek attention