Ano ang kahulugan ng korapsyon?

Ano ang kahulugan ng korapsyon?

Answer :

Ang kahulugan ng korapsyon ay sistemang pagnanakaw ng indibidwal na nasa posisyon ng pera ng kinasasakupan niya para sa sariling kapakanan. Ang Korapsyon ay gawaing karumal-dumal. Ang korapsyon sa bansa ay katulad ng isang cancer na pilit ginagamot ngunit hindi malunasan.

Uri ng Korapsyon

 1. Pagtakas sa pagbabayad ng buwis
 2. Mga ghost project at pasahod
 3.  Pagpasa ng mga kontrata mula sa isang kontraktor sa isa pa
 4. Nepotismo at Paboritismo
 5.  Pangingikil
 6. Suhol o Lagay (Bribery)
 7.  Pang-aabuso sa Kapangyarihan
 8.  Pandaraya sa Halalan at Eleksyon
 9. Ang hindi pagiging transparent o pag-iwas sa pagbibigay ng sapat na impormasyon ukol sa sariling kayamanan o mga gastos sa proyekto

Bunga ng Korapsyon

 • kahirapan
 • ang pagbaba ang kalidad ng edukasyon sa mga pampublikong paaralan dahil sa kakulangan ng guro, aklat, silid at pasilidad
 • at kakaunti ang pumapasok na negosyo sa bansa na nagiging dahilan ng kakulangan sa trabaho at pangingibang bansa ng ating mga kababayan.

 

Our team advises readers to look into the following questions : How would life be without static electricity?