Ano ang kahulugan ng longitude at latitude?

Ano ang kahulugan ng longitude at latitude?

Answer :

Ang kahulugan ng Longitude ay tinukoy bilang pagsukat ng distansya sa degrees silangan o kanluran ng prime meridian. Ang salitang Longitude ay nagmula sa salitang Latin, “longus” na ang ibig sabihin ay “haba.” Ang kahulugan ng Latitude ay ang distansyang angular na natutukoy sa pamamagitan ng dalawang parallel patungo sa hilaga o timog ng ekwador.

Limang pangunahing parallel ng Latitude mula hilaga hanggang timog ay tinatawag na:

  1. Arctic Circle
  2. Tropic of Cancer
  3. Equator
  4. Tropic of Capricorn
  5. Antarctic Circle

Kahalagahan ng Longitude

  • Pinapangasiwaan ang vertical na lawak ng heograpikal na pagkakakilanlan
  • nakakagawa ng mga tumpak na bahagi mapa sa iba’t ibang bahagi ng mundo

 

Our team advises readers to look into the following questions : Neokolonyalismo poster